Program konferencji


10.45 OTWARCIE KONFERENCJI

11.00 - 11.30 SESJA PLENARNA
 • Przewodniczą Krystyna Jaracz, Danuta Dyk, Mirosława Cylkowska-Nowak
 1. Dermatologia i wenerologia wyzwaniem edukacyjnym dla pielęgniarek
  Elżbieta Krajewska-Kułak, Białystok
 2. Znaczenie edukacji pacjenta i jego rodziny w profilaktyce odleżyn
  Margareta Lindgren, Linköping, Szewcja

11.30 – 13.00 SESJA I Edukacja w zaburzeniach psychicznych i neurologicznych
 • Przewodniczą: Krystyna Jaracz, Krystyna Górna
 1. Niepłodność jako problem psychologiczny
  Magdalena Podolska, Szczecin
 2. Zasady i funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Jadwiga Grześkowiak, Anna Grześkowiak, Justyna Kiejda, Poznań
 3. Edukacja pielęgniarska w opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona i jego rodziną
  Renata Przybylska, Maria Wilkiewicz, Krystyna Jaracz, Poznań
 4. Psychoedukacja jako jedna z form wsparcia chorego z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziny
  Justyna Kiejda, Lidia Wrzyszczyńska, Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Poznań
 5. Rola pielęgniarki w rehabilitacji wielowymiarowej pacjenta ze stwardnieniem rozsianym
  Małgorzata Wojciechowska, Marieta Preś, Łódź
 6. Edukacja jako element procesu adaptacji chorych po przebytym udarze kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia
  Lidia Dopierała, Katarzyna Cierzniakowska, Maria T. Szewczyk, Bydgoszcz
 7. Potrzeby edukacyjne opiekunów chorych po udarze mózgu
  Krystyna Jaracz, Maria Zugehoer, Barbara Grabowska-Fudala, Poznań
 8. Analiza zachowań samobójczych wśród młodzieży w materiale Katedry i Kliniki Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
  Halina Kamińska, Maria Penkowska, Izabela Zielińska, Gdańsk
 9. Wybrane aspekty profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży
  Halina Kamińska, Maria Penkowska, Gdańsk
 10. Edukacja pacjenta w kontekście innych znaczących pojęć dotyczących opieki
  Wiesława Ciechaniewicz, Lublin

13.00 - 13.15 Przerwa

13.15 – 14.30 SESJA II Edukacja w chorobach wymagających leczenia operacyjnego i intensywnej terapii
 • Przewodniczą: Danuta Dyk, Grażyna Bączyk, Irena Krysiak
 1. Znaczenie psychoterapii i terapii opartej na założeniach psychologii pozytywnej u kobiet po mastektomii
  Grażyna Bartkowiak, Poznań
 2. Guzy nerwu przedsionkowo-ślimakowego jako trudny problem diagnostyczno-leczniczy
  Małgorzata Staciwa, Warszawa
 3. Pacjent ze stomią - funkcja edukacyjna pielęgniarki
  Lidia Jędrasiak, Beata Skokowska, Grażyna Bączyk, Poznań
 4. Uwarunkowania roli edukacyjnej personelu pielęgniarskiego na oddziałach onkologicznych
  Monika Zysnarska, Dorota Bernad, Poznań
 5. Wsparcie w cierpieniu-pacjent umierający i jego rodzina
  Anna Bielawska, Monika Pyszczorska, Lidia Jędrasiak, Iwona Walkowiak, Grażyna Bączyk, Poznań
 6. Edukacja zdrowotna pacjentów po transplantacji wątroby
  Anna Pszenny, Marta Łaba, Piotr Małkowski. Jarosław Czerwiński, Dariusz Wasiak, Andrzej Chmura, Warszawa
 7. Wybrane metody leczenia bólu pooperacyjnego po zabiegach ortopedycznych kończyny dolnej z uwzględnienim edukacji pacjentów w zakresie metod anestezji i analgezji
  Karolina Siwińska, Karina Stefańska-Wronka, Barbara Tamowicz, Adam Mikstacki, Poznań
 8. Edukacja pacjenta na rzecz rozumienia istoty dotyku w opiece
  Kinga Żurawska vel Dziurawiec, Wiesława Ciechaniewicz, Jolanta Górajek-Jóżwik, Lublin
 9. Zapotrzebowanie na edukację pacjentów w okresie okołooperacyjnym
  Liliana Pawełczyk. Poznań

14.30 - 15.30 Przerwa obiadowa

15.30 - 17.00 SESJA III Edukacja w chorobach przewlekłych
 • Przewodniczą: Dorota Talarska, Renata Adamska
 1. Edukacja w astmie oskrzelowej
  Małgorzata Graczyk, Ewa Szynkiewicz, Andrzej Kużmiński, Michał Przybyszewski, Magdalena Żbikowska-Gotz, Zbigniew Bartuzi, Bydgoszcz
 2. Działania edukacyjne wobec rodziców dziecka z astmą oskrzelową
  Renata Adamska, Anna Basa, Dorota Mocarska, Beata Turkiewicz, Poznań
 3. Rola i udział pielęgniarki w edukacji pacjenta z pyłkowicą
  Ewa Szynkiewicz, Bernadeta Cegła, Małgorzata Filanowicz, Anna Dowbór-Dzwonka, Bydgoszcz
 4. Specyfika programu edukacyjnego w cukrzycy typu I u dzieci i młodzieży
  Anna Basa, Dorota Mocarska, Renata Adamska, Agnieszka Matysiak, Poznań
 5. Specyfika edukacji zdrowotnej pacjentów w starszym wieku na przykładzie cukrzycy typu 2
  Aneta Dowbór-Dzwonka, Bernadeta Cegła, Małgorzata Filanowicz, Ewa Szynkiewicz, Bydgoszcz
 6. Różne aspekty edukacji zdrowotnej pacjenta z cukrzycą typu 2
  Marianna Bulzacka, Warszawa
 7. Edukacja pacjentów z cukrzycą – roczny raport z przeprowadzonej edukacji w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Poznaniu
  Joanna Stanisławska, Elżbieta Drozd, Poznań
 8. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w chorobie nowotworowej
  Alicja Palczewska, Anna Doboszyńska, Warszawa
 9. Edukacja pacjenta w opiece pielęgniarskiej nad pacjentami z kłębuszkowymi zapaleniami nerek
  Tomasz Niewiadomski, Dorota Talarska, Poznań
 10. Rola pielęgniarki w podnoszeniu poziomu wiedzy pacjentów chorych na cukrzycę
  Bogumiła Kosicka, Lublin
 11. Edukacja chorych z przewlekłą niewydolnością serca. Poznański Program Wielodyscyplinarnej Opieki nad Chorymi z Niewydolnością Serca-obserwacja roczna
  Dorota Kaszuba, Michał Wierzchowiecki, Poznań

17.00 - 17.10 Przerwa

17.10 - 19.00 SESJA IV Społeczne podstawy edukacji pacjenta i jego rodziny oraz przykłady dobrej praktyki
 • Przewodniczą: Mirosława Cylkowska-Nowak, Urszula Kluczyńska, Józef Skrzypczak
 1. Lekarz jako nauczyciel chorego w ocenie pacjentów
  Jolanta Twardowska-Rajewska, Poznań
 2. Dwie koncepcje edukacji zdrowotnej: między podejściem dydaktycznym a pragmatycznym
  Mirosława Cylkowska-Nowak, Poznań
 3. Wpływ podejścia paternalistycznego na proces edukacji pacjenta
  Daria Hejwosz, Poznań
 4. Proces komunikacji w edukacji pacjenta i jego rodziny
  Anna Klatkiewicz, Poznań
 5. Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w Szkole Matek w okresie adaptacji poporodowej
  Katarzyna Augustyniuk, Jacek Rudnicki, Elżbieta Grochans, Anna Jurczak, Szczecin
 6. Edukacja przyszłych rodziców na przykładzie ewaluacji programu szkoły rodzenia NASZE MALEŃSTWO
  Barbara Czech, Kinga Raburska-Krzyżaniak, Daria Szaj, Zakład Edukacji, Studenckie Koło Naukowe Badań Nad Zdrowiem, Poznań
 7. Edukacja kobiet na temat HIV/AIDS w Polsce – diagnoza sytuacji
  Aneta Rzysko, Zakład Edukacji – Studenckie Koło Naukowe Badań nad Zdrowiem, Poznań
 8. Propozycje programów zapobiegania i zwalczania otyłości u dzieci
  Dorota Mocarska, Renata Adamska, Anna Basa, Monika Augustyniak, Poznań
 9. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej
  Justyna Cwajda, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Bydgoszcz
 10. Dobra praktyka jako element jakości usług medycznych
  Urszula Kozłowska, Szczecin
 11. Barbie…….to tylko (?!) lalka. Jak plastikowa zabawka socjalizuje w ideał piękna i zdrowia
  Urszula Kluczyńska, Poznań

19.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI